martes, 3 de enero de 2012


ESPERANTO 125
Lige kun projekto
"Esperanto 125" kaj reklamcele esperantista societo "Kolombro de la paco" u. Galabovo, Bulgario organizos ekspozicion je la 31 de marto 2012j kaj samtempe estos celebrota 38 jariĝo de la fondo de la societo. Lige kun la ekspozicio ni atendos ricevi fotojn de UK, TEJO kongresoj, konferencioj, de naciaj kongresoj, bildkartojn de la diversaj landoj kaj aliajn materialojn ligitaj kun la disvastigo de Esperanto-monde. Ni atendas ankaŭ kuraĝigajn mesaĝojn. Por pliaj informoj kaj ricevado de materailoj: Esperantista societo "Kolombo dela paco" u. "Stara planina" 12, u. Galabovo - 6280, Bulgario, Kanjo Kanev, tel.
+3594186194, emejlo: kanjokanev@abv.bg

No hay comentarios:

Publicar un comentario