sábado, 12 de marzo de 2016

Ĝenerala Kunsido de AEU en Malago

Hodiaŭ en la fakultato pri Informadiko kelkaj membroj de AEU celebris la Ĝeneralan Kunsidon kie oni elektis la urbon Antequera kiel kongresurbon de la venonta Andaluzia Kongreso okazonta de la 29a de oktobro ghis la 1a de novembro. Baldaŭ oni publikigos afiŝon pri la evento. La moto estas: Esperanto kaj Naturo (ĉielo kaj tero).
Hoy en la facultad de Informática algunos miembros de AEU celebramos la Asamblea General donde se eligió la ciudad Antequera como sede del próximo Congreso Andaluz de Esperanto que se celebrará del 29 de octubre al 1 de noviembre. Pronto se publicará el cartel del evento. El lema es: Esperanto kaj Naturo (ĉielo kaj tero).