miércoles, 17 de julio de 2013

Tre rapida vizito de samideano James el Anglio

Kiel kutime, kiam  venas  novaj  samideanoj, ni kunsidas  en la trinkejo Esperanto, ĉi foje  temas pri la juna James el Anglio, kiu staras meze de la grupo en nigra t-ĉemizo. Estis agrable babili kun li. Bedaŭrinde mi ne havis tempon informi al la grupo ĉar li venis ĉi vespere kaj foriris kelkajn horojn poste.

martes, 9 de julio de 2013

Interesa kaj kurioza novaĵoEsplorprojekto pri lingva justeco serĉas kunlaboranton
 La fondaĵo "Esperantic Studies Foundation, ESF" kune kun la Instituto pri publika ekonomiko de la Universitato Humboldt de Berlino, la Instituto pri anglaj studoj de la Universitato de Lepsiko kaj la Departemento de germanaj studoj de la Universitato Sophia de Tokio serĉas kunlaboranton por esplorprojekto pri internacia taksado de lingva justeco, lingva demokratio kaj lingvaj rajtoj.
 1. Taskoj
 La kandidato devos pretigi raporton kies enhavo estas:
  Profunda komentita bibliografio de la faka literaturo pri la konceptoj de "lingva justeco", "lingva demokratio", kaj pri la sociaj, praktikaj kaj ekonomikaj aspektoj de lingvaj rajtoj. Aparte grave estas klarigi la implicojn de tiuj konceptoj por lingva politiko kaj planado.
 Priskribo de la plej gravaj kolektoj aŭ sistemoj de indikiloj por taksi (prijuĝi) lingvajn politikojn aŭ kolektoj de ne-lingvaj indikiloj kiuj tamen tuŝas aŭ rilatas al lingvoj.
  Priskribo de la plej gravaj datumbazoj aŭ enketoj pri lingvaj kono kaj uzado.
 2. Profilo de la kandidato
 La kandidato havu magistrodiplomon pri politika filozofio, politikaj sciencoj, ekonomiko aŭ socio-lingvistiko aŭ estas finanta siajn studojn en unu de tiuj kampoj. Kandidatecoj de doktorstudentoj estas aparte bonvenaj. La kandidato devas tre bone regi la anglan lingvon. Kono de aliaj lingvoj estas tre valora, prefere almenaŭ unu inter Esperanto, la franca, la germana, la itala, la hispana, la japana aŭ la rusa. La kandidato laboros sub la gvido de scienca komitato kiu respondecas pri la projekto. La membroj de la komitato estas Dr-o Michele Gazzola (gvidanto), Prof-o Renato Corsetti, Prof-o Mark Fettes, Prof-o Sabine Fiedler, Prof-o Goro Christoph Kimura, Prof-o Bengt-Arne Wickström.
3. Limdatoj
 La kandidato devas sendi retpoŝte sian vivopriskribon (maksimume du paĝojn), leteron de motivaĵo (maksimume unu paĝon) kaj prefereble unu publikaĵon antaŭ dimanĉo, la 25-a de aŭgusto de 2013. La laboro komenciĝos en septembro 2013, intermeza taksado okazos je la ekkomenco de novembro. La kandidato sendu la finan raporton antaŭ la 15-a de januaro en 2014.
 4. Kompenso
 La kunlaboranto ricevos malnetan kompenson de 3.000 usonaj dolaroj.
 5. Kontaktoj kaj informoj: D-ro Michele Gazzola, gazzola@hu-berlin.de
 L.S. / Ret-Info