jueves, 29 de abril de 2010

Renkontiĝo en Kolonjo / Encuentro en Colonia


Dum freŝdata vizito al Kolonjo okazis varma renkonto inter Luis José Sánchez, naskita en Malago, membro de AEU (Andaluzia Esperanto-Unuiĝo) kaj Harald Schmitz, el Kolonjo, membro de KEK (Kolonja Esperanto-Klubo).
Ambaŭ interparolis pri la stato de Esperanto en siaj respektivaj loĝlokoj, pri siaj travivaĵoj en la lernado kaj uzado de ĉi tiu lingvo, kaj ili ankaŭ babilis pri aliaj diversaj temoj, saltante kun natureco de filozofiaj demandoj al prozaj temoj. Tre agrabla konversacio banita per kölsh, tiu tipa biero de Kolonjo.
S-ro Harald Schmitz estas instruisto kaj pri la angla kaj pri matematiko ĉe Gimnazio en Kolonjo kaj li regas perfekte esperanton. Li estas membro de Pasporta Servo kaj jam de antaŭ jaroj li akceptas hejme esperantistojn el la tuta mondo.
Juan Carlos Amaya, instruisto pri informatiko kaj kolego de Luis José Sánchez, kuniĝis iom poste kun ili, babilante ĉi-foje en la angla kun paroloj spicitaj en la germana kaj hispane.
En la supra foto aperas, de maldekstre dekstren, Luis José Sánchez, Harald Schmitz kaj Juan Carlos Anaya. En la manoj de Luis José estas ekzemplero de la vortaro Esperanto-Germana, donacita de Harald.

En una visita reciente a Colonia, tuvo lugar un cordial encuentro entre Luis José Sánchez, natural de Málaga, miembro de AEU (Asociación Andaluza de Esperanto) y Harald Schmitz, natural de Colonia, miembro de KEK (Kolonja Esperanto-Klubo).
Ambos hablaron del estado del Esperanto en sus respectivas ciudades, de las experiencias de cada uno en el aprendizaje y uso de esta lengua y de otros muchos temas, saltando con naturalidad de cuestiones filosóficas a asuntos prosaicos. Una agradable conversación regada por kölsh, la típica cerveza de Colonia.
El señor Harald Schmitz es profesor de inglés y matemáticas en un instituto de Colonia y domina a la perfección el Esperanto. Es miembro de "Pasporta Servo" y acoge en su casa a esperantistas de todo el mundo desde hace años.
El profesor de informática Juan Carlos Amaya, colega de Luis José Sánchez, se unió posteriormente a la conversación, esta vez en inglés con palabras salpicadas en alemán y español.
En la foto que acompaña a esta entrada aparecen, de izquierda a derecha Luis José Sánchez, Harald Schmitz y Juan Carlos Amaya. En las manos de Luis José hay un ejemplar de un diccionario Esperanto-Alemán, obsequio de Harald.

viernes, 2 de abril de 2010

Eldono de gazeto kaj bulteno de AEU / Edición de revista y boletín de AEUEldonitaj de AEU aperis surpapere la 84a kaj 85a numeroj de la revuo "Gazeto Andaluzia" kaj la 86a numero de la bulteno "Monate Ĉe Vi". Oni povas legi interesajn artikolojn, novaĵojn, poemojn, ktp.
La mastrumanto de la retpaĝo nun prilaboras la eblon oferti ĉi tiun gazeton por esti elŝutita el la reto.

Editadas por AEU acaban de aparecer los números 84 y 85 de la revista "Gazeto Andaluzia" y el número 86 del boletín "Monate Ĉe Vi". En ellas se pueden encontrar interesantes artículos, noticias, poemas, etc.
El administrador de la página está trabajando para ofrecer posibilidad de que esta revista se pueda descargar de internet.