martes, 29 de marzo de 2011

Demisias la Sekretario de AEU


Hodiaŭ, la 29-an de marto, la Sekretario de AEU, Julio Herrero, informis pri sia definitiva decido demisii kiel Sekretario  de AEU, la kaŭzo estas nia  eksiĝo  de la pakto kun la esperanta-civito. Baldaŭ mi sendos al ĉiuj cirkuleron kun propono de nova Sekretario por nia Asocio.

Con fecha 29 de marzo, el Secretario  de AEU, Julio Herrero,  me informa sobre  su decisión definitiva de dimitir como Secretario de AEU, el motivo es nuestra salida del pacto con la esperanta-civito. En breve os enviaré una circular para proponer un nuevo Secretario para la Asociación.

Ángel Arquillos
Prezidanto de AEU

domingo, 6 de marzo de 2011

Kunsido en Sevilo


Je la 11-a horo matene, la 5-an de marto, en alloga trinkejo de Sevilo, apud la konata "Centro Cívico Las Sirenas" kie kutime oni gvidas kursojn de Esperanto kaj okazigas kongresojn, 14 homoj kunsidis kun la celo prepari la eventon "Centjariĝo de Esperanto en Sevilo" Mia edzino kaj mi tre ĝuis la kunsidon ĉar la etoso estis tre bona kaj la programo ofertas interesajn prelegojn kaj partoprenon de orkestro kaj koruso, kiu kantos "La Espero" interalie. Mi tre ĝuis saluti denove la prezidanton de la Sevila Esperanto-Asocio kaj la ceterajn estraranojn. La plimulto, inter ili mi, surpriziĝis tuŝante la juvelan "Libro de Actas" de la Asocio, datigita de 1911. Pri la evento mi informos al vi pri dato, loko, ktp, pere de nia blogo, ĉar valoras la penon ĉeesti por akompani niajn gesamideanojn okaze de tiel grava centjariĝo.
Ángel Arquillos
Casa de las Sierenas (Svilla)