domingo, 15 de diciembre de 2013

Zamenhof-tago en Arundo (Ronda)

La 14-an de decembro kelkaj membroj de la LKK de la Andaluzia kaj Hispana Kongresoj, okazontaj samtempe en en la urbo Arundo (Ronda) kunsidis kun la celo celebri la datrevenon de Zamenhof kaj profiti la okazon viziti la urbon kaj la ĉefajn kaj vizitindajn lokojn, inter ili la Junularan Restadejon, kies ĉambroj estas komfortaj por gejunuloj. Bedaŭrinde la Kongresejo estis fermita, sed restoracio kun bongustaj kaj tipaj manĝoj atendadis nin, kaj tie ni tostis je la sukceso de la Kongresoj kaj Esperanto. Pli ol dek horoj ne sufiĉis por paroli pri amaso da temoj kiuj koncernas al la kongresoj, sed la prezidanto de la LKK Juan Diego, notis la ideojn kaj projektojn por aranĝi la programeron. Tre baldaŭ ni informos pri le definitiva programero kaj hoteloj, krom la Junulara Restadejo por junuloj. B.v. ne heziti aliĝi, ĉar la sperto estos neforgesebla.
                                LKK-a grupo
                                Junulara Restadejo
          Peña Flamenca kie ni ĝuos flamenkan spektaklon
                                Tipa strato de Arundo

miércoles, 11 de diciembre de 2013

Zamenhof-Tago en Arundo la 14-an de decembro 2013

La venontan 14-an de decembro, AEU festos la Zamenhof-Tagon en la bela urbo Arundo (Ronda). Ĉiuj membroj kaj simpatianoj estas invitataj partopreni por ĝui tutan tagon en etosa harmonio en la sama loko kie ni okazigos la Hispanan Kongreson. Nia intenco estas kunmanĝi en restoracio kiel kutime faras multaj grupoj en la tuta mondo kaj paroli pri eventoj okazontaj dum la kongreso.