viernes, 22 de septiembre de 2017

 VENU AL TORROX  la 16an de decembro 2017 por soleni la
 30-an datrevenon de la inaŭguro de la Avenuo Esperanto.


La 11an de oktobro 1987, okaze de la 5a Andaluzia Kongreso de Esperanto estis inaŭgurita en Torrox-Costa la Avenuo Esperanto far la Urbestro de Torrox, la Prezidanto de Andaluzia Esperanto-Unuiĝo kaj la loka esperantisto s-ano Antonio González Alvarez,  kun ĉeesto de la Skabeno pri Kulturo de Torrox kaj la gekongresanoj.

Tridek jarojn poste ni renkontiĝos denove en Torrox-Costa por fari reinaŭguron de la Avenuo Esperanto kaj omaĝi al la toroksa samideano Antonio Gonzáles Alvarez, forpasinta en 2007.
Tiel la nova ŝildo kun la nomo Avenuo Esperanto kiel la ŝildo por la omaĝo al Antonio González Alvarez estas preparataj de la Urbodomo.

Ni kore invitas esperantistojn, familianojn, amikojn kaj simpatiantoj veni al Torrox la sabaton 16an de decembro.
Ni aendas vin!


VEN A TORROX el 16 de diciembre para conmemorar el 30º aniversario de la inaŭguración de la Avenida Esperanto.

El 11 de octubre de 1987, con ocasión del 5º Congreso Andaluz de Esperanto, fue inaugurada en Torrox-Costa la Avenida Esperanto por el Alcalde de Torrox, el Presidente de la Asociación Andaluza de Esperanto y el esperantista torroxeño Antonio González Alvarez, con la asistencia del Concejal de Cultura de Torrox y muchos de los congresistas.

Treinta años después, volveremos a reunirnos en Torrox-Costa para hacer una reinauguración de la Avenida Esperanto y homenajear a nuestro compañero esperantista en Torrox Antonio Gonzáles Alvarez, fallecido en 2007.
Tanto el nuevo rótulo para la Avenida Esperanto, como la placa-homenaje
para Antonio, están siendo confeccionados por el Ayuntamiento de Torrox.
Invitamos a los esperantistas, familiares, amigos y simpatizantes que acudan a Torrox-Costa el sábado 16 de diciembre.
¡Os esperamos!


martes, 7 de marzo de 2017

ALIĜU AL NIA ASOCIO ANDALUZIA ESPERANTO UNUIĜO

Aliĝu al nia Asocio kaj vi ricevos belan donacon
Hacte socio de nuestra Asociación y recibe este regalo.
Kiel ĉiuj jaroj ni informas pri la ekzisto de Andaluzia Esperanto-Unuiĝo, asocio kiu celas pri la disvastigo de la internacia lingvo en Andaluzio kaj pri la diskonigo de la andaluzia kulturo en la esperantista mondo. AEU estas asocio sendependa de la ceteraj lokaj grupoj ekzistantaj en Andaluzio, kvankam ni estas je la dispono de ĉiuj ili kaj ankaŭ de kiu ajn grupo aŭ homo deziranta disvastigi esperanton, ĉefe pere de la sendo de propagandiloj, libroj aŭ pere de aliaj kunlaboradoj por disvastigi nian lingvon en Andaluzio.
AEU eldonas la revuon “Gazeto Andaluzia” kvarfoje en la jaro, ni jam publikigis la numeron 102-an kaj ankaŭ ni dissendas internan "AEU-bultenon" inter niaj membroj, ankaŭ, kiel Vi jam scias, ni organizas ĉiujare la Andaluzian Kongreson de Esperanto, la pasintan jaron ni okazigis la 20-an kongreson en la urbo Antekero.
La pagenda kotizo por aparteni al AEU estas 20 euroj jare. Ĉi-jare, por tiuj kiuj pagos sian kotizon antaŭ la 30-a de aprilo, ni oferas malgrandan propagandan donaceton, temas pri menor-bastoneto 8 Gb. Do, se Vi deziras esti membro de AEU, bv. sendi al ni leteron al la e-adreso: esperanto14@ono.com aŭ angelarquillos@gmail.com, kaj enmetu en la konton de la banko BMN (eksa Caja General de Ahorros de Granado) n-ro nº ES80 0487 3225 1420 0000 6979,
Por pagi eksterlande bv. uzi jenan kodon: IBAN ES80 0487 3225 1420 0000 6979 //SWIFT/BIC : GBMNESMMXXX konton nome de “Asociacion Andaluza de Esperanto”.
la kvanton 20 eurojn, sciigante pri Via nomo kaj la afero: Kotizo 2017.
Korajn salutojn kaj ni ĉiuj laboru por la disvastigo de Esperanto en Andaluzio

viernes, 4 de noviembre de 2016

20-a Andaluzia Kongreso de Esperanto-Antequera

Sukcese kaj fruktodone disvolviĝis la 20-an Andaluzia Kongreso de Esperanto en la belega urbo Antequera. Pli ol sesdek homoj el diversaj lokoj de Hispanio kaj eksterlande ĝuis la eventon en bona etoso kaj sub agrabla varmeta suno dum la daŭro de la kongreso. Ankaŭ oni devas elstarigi la ekskursojn la la t.n. El Torcal kaj la Dolmenoj, homara heredaĵo, interealie.miércoles, 21 de septiembre de 2016

https://andaluciaesperanto.wordpress.com

 Klaku sur la supran ligilon se vi interesiĝas pri nia Andaluzia Kongreso.
miércoles, 13 de julio de 2016

Sukcesa 75a Hispana Kongreso de Esperanto

En vilaĝo Herrera del Duque, provinco Ekstremadura, okazis unu el la plej sukcesaj kongresoj de Hispanio, pli ol 165 homoj ĉeestis kaj partoprenis malgraŭ la varmego.

martes, 24 de mayo de 2016

20-a Andaluzia Kongreso de Esperanto

De la 29a de oktobro ĝis la 1a de novembro de 2016, okazos nia Andaluzia Kongreso de Esperanto en la bela urbon Antekero, tre proksime de Malago. Baldaŭ oni publikigos ligilon por aliĝo kun ampleksa programero.


sábado, 12 de marzo de 2016

Ĝenerala Kunsido de AEU en Malago

Hodiaŭ en la fakultato pri Informadiko kelkaj membroj de AEU celebris la Ĝeneralan Kunsidon kie oni elektis la urbon Antequera kiel kongresurbon de la venonta Andaluzia Kongreso okazonta de la 29a de oktobro ghis la 1a de novembro. Baldaŭ oni publikigos afiŝon pri la evento. La moto estas: Esperanto kaj Naturo (ĉielo kaj tero).
Hoy en la facultad de Informática algunos miembros de AEU celebramos la Asamblea General donde se eligió la ciudad Antequera como sede del próximo Congreso Andaluz de Esperanto que se celebrará del 29 de octubre al 1 de noviembre. Pronto se publicará el cartel del evento. El lema es: Esperanto kaj Naturo (ĉielo kaj tero).