lunes, 30 de julio de 2012

Letero pri peto de nomo strato D-ro Zamenhof

Jen la suba letero sendita de la Urbodomo de Malago, pri nia propono nomi straton D-ro Zamenhof al sennoma promenejo situanta ĉe la parko " Jardines de Puerta Oscura", malantaŭ la urbodomo de Malago. Pormomente ili promesas studi la peton.


viernes, 27 de julio de 2012Logo del 125 aniversario del esperantoHoy 26 de julio de 2012, algunos miembros del grupo esperantista de Málaga, nos hemos reunido en el ya conocido Bar Esperanto, para celebrar el 125 aniversario. Datreveno de la unua libro en Esperanto. Hemos tenido una agradable charla sobre diversos temas y hemos llegado al acuerdo de reunirnos una vez a la semana para practicar el idioma y hablar de proyectos. La fecha no está fijada pero será después del verano en el colegio Al-Ándalus. Os tendremos informados de todo.
                                                
Hodiaŭ, la 26-an de julio 2012, kelkaj membroj de la esperanta grupo de Malago, kunsidis ĉe la tiel konata Bar Esperanto, por celebri la 125-a jubileo de Esperanto, Datreveno de la unua libro en Espoeranto. Ni ĝuis agrablan babilandon pri diversaj temoj kaj ni interkonsentis renkontiĝi unufuje semajne por praktikado de la lingvo kaj traktado de projektoj. Pri la dato ni informos, tamen okazos postsomere ĉe la lernejo Al-Ándalus. Ni informos vin siatempe.

miércoles, 25 de julio de 2012

125 Aniversario del Esperanto

El día 26 de julio, jueves, se celebra en todo el mundo el 125 Aniversario del Esperanto. Os esperamos en el bar Esperanto a las 7 dela tarde. Esperamos vuestra asistencia.

domingo, 8 de julio de 2012

JAM LA N-ro 95-a de GAZETO ANDALUZIA


Aperis la n-ro 95 de la revuo GAZETO ANDALUZIA, oficiala organo de Andaluzia Esperanto-Unuiĝo. Jen la enhavo:
- Raporto pri la 71-a Hispana Kongreso de Esperanto, Almagro (Ciudad Real)

- S-ro Georĉjo, la angla. Temas pri la brita 19-a jarcenta vojaĝanto George Borrow kaj lia opinio pri Andaluzio kaj la andaluzoj.

- Surprizo en The Economist.

- Lingva Angulo: la prepozicio “kontraŭ”.

- Poezio.

- Portreto de poeto kun azeno. Recenzo pri la esperanto-traduko de “Platero kaj Mi”

- Turismi en Ecija (Sevilo).

- Paĝoj pri Nia Historio: John Nisbet Wilson, instruanto de esperanto en Linares 1904.

- Misteroj kaj Legendoj de Andaluzio: las cabañuelas.

- Krucvortenigmo kaj Humuro.
La revuo estos ĉe ĉiuj membroj de Andaluzia Esperanto-Unuiĝo post kelkaj tagoj.  Se Vi deziras ricevi ĝin, bv. kontakti kun la redaktoro.  Sciu, ke se Vi deziras  helpi la E-movadon en Andaluzion nenio pli efika ol aparteni al la lokaj asocioj kaj al Andaluzia Esperanto-Unuiĝo.
Samideane,
GAZETO ANDALUZIA
esperanto14 heliko ono.com  heliko = @