domingo, 26 de septiembre de 2010

Esperanto en los autobuses de Cordoba

SalutonLa municipa entrepreno AUCORSA (Kordovaj Urbaj Autobusoj Anonima Societo) ekigis kampanjon kun la celo danki al la utiligantoj de la autobusa publika servo en Kordovo, kaj pro tio la entrepreno fiksis algluajhojn che la autobusoj mem kun la vorto "DANKON" en diversaj lingvoj. Unu el tiuj afishetoj diras: "Dankon, idioma: esperanto". Nome de Andaluzia Esperanto-Unuigho ni jam sendis dank-leteron al la autobusa entrepreno.

Un saludo

La empresa municipal AUCORSA (Autobuses Urbanos de Córdoba SA) ha iniciado una campaña de agradecimiento a los usuarios de autobús y para ello ha colocado en todos sus vehículos adhesivos en los que aparece la palabra "GRACIAS" en distintos idiomas. En uno de ellos puede leerse "DANKON, idioma:esperanto". Por parte de la Asociación Andaluza de Esperanto hemos remitido una carta de agradecimiento a esta empresa cordobesa.

Amike

Jose Maria Rodriguez Hernandez

Vochdonanto pri propagando de

Andaluzia Esperanto-Unuigho

jueves, 9 de septiembre de 2010

Jam aperis la n-ro 86 de GAZETO ANDALUZIASaluton!


Kun siaj jam kutimaj 40 paĝoj ĵus aperis la n-ro 86 de GAZETO ANDALUZIA, oficiala organo de Andaluzia Esperanto-Unuiĝo. Krom la oftaj kunlaborantoj ĉi-numere malaga samideanino Purificacion Jimenez verkis artikolon pri Martha Root, bahaa esperantistino, kaj Juan Arjona Leyva verkis pri la origino de la flamenko. Aperas ankaŭ la kutimaj sekcioj pri historio de Andaluzio, ĉi-foje pri la kordova filozofo Seneko; Lingva Angulo kun kelkaj rekomendoj pri la uzado de "pli/plu"; paĝo pri historio de esperanto en Andaluzio kun kelkaj paĝoj dediĉitaj al sevila esperantista starulo la Pastro Jerónimo Córdoba; ĉi-numere ni turismas en Huercal Overa, vilaĝo en la provinco Almerio; ĉe la paĝo pri andaluza kuirarto oni parolas pri la bongusta "ajoblanco"; la paĝo pri misteroj temas pri stranga hundo en Fernan Nuñez (Kordovo) kaj ankaŭ aperas informoj pri esperanto en Andaluzio kaj aliĝilo al la Andaluzia Kongreso en Jaeno.

Kiel ricevi la revuon?? Nu, ĉiuj membroj de Andaluzia Esperanto-Unuiĝo ricevas ĝin. Se vi ne estas membro eble la revuo estas bona ekskuzo por aliĝi, ĉu ne? Ĉiuj interesitoj en la ricevado de la revuo, ne-membroj de la andaluza asocio, bv. kontakti kun esperanto14 (heliko) ono.com  (Heliko = @)). Kompreneble mi invitas ĉiujn kunlabori kun la revuo.

Amike,


Jose Maria Rodriguez Hernandez


Redaktoro de GAZETO ANDALUZIA

¡Un saludo!

Con sus ya habituales 40 páginas acaba de aparecer el número 86 de GAZETO ANDALUZIA, órgano oficial de la Asociación Andaluza de Esperanto. Además de quienes colaboran de siempre en la revista en este número nuestra compañera de Málaga Purificación Jiménez ha escrito un artículo sobre Martha Root, una esperantista baha'i, y Juan Arjona Leyva ha escrito sobre los orígenes del flamenco. Aparecen también las habituales secciones sobre la historia de Andalucía, esta vez hablando del filósofo cordobés Séneca; La página sobre lingüística nos da algunas recomendaciones para usar correctamente los adverbios "pli/plu"; la páginas de historia del esperanto en Andalucía está dedicada a un destacado esperantista sevillano, el Padre Jerónimo Córdoba; en el número 86 hacemos turismo en Huercal Overa, un pueblo de la provincia de Almería; en la página de gastronomía andaluza hablamos del delicioso ajoblanco; también tenemos la habitual página sobre misterios y leyendas, esta vez hablamos de un misterioso perro de Fernan Nuñez (Córdoba) y por último también aparecen noticias sobre el esperanto en Andalucía así como del Congreso Andaluz de Esperanto a celebrar en Jaén.

¿Te preguntas cómo recibir la revista? Bueno, todos los miembros de la Asociación Andaluza de Esperanto la reciben. Si no eres miembro quizá la propia revista es una buena excusa para apuntarse ¿No te parece? Todos aquellos interesados en recibirla, y que no sean miembros de la asociación, por favor contacta con esperanto14 (heliko) ono.com. Heliko = @. Y por supuesto no hay ni que decir que todos están invitados a colaborar en la revista.

Un cordial saludo.

José María Rodríguez Hernández

Redactor de GAZETO ANDALUZIA