miércoles, 30 de mayo de 2012

JAM LA NUMERO 94-a DE GAZETO ANDALUZIAJam aperis la n-ro 94-a de la oficiala organo de Andaluzia Esperanto-Unuiĝo, GAZETO ANDALUZIA. Cele ŝpari iom da mono okaze de la dissendado, ekde nun la revuo estas iomete pli maldika, tamen abundas informoj, historioj kaj interesaĵoj pri Esperanto kaj pri Andaluzio.

Tiel, sur la 36 paĝoj de ĉi nova numero, la leganto trovos informojn pri la Esperanto-movado en Andaluzio kaj la protokolon de la ordinara ĝenerala kunveno de nia asocio okazinta en Kordovo dum la monato februaro. La sekcio pri historio de Andaluzio parolas pri Abbas Ibn Firnas, la unua homo kiu sukcese flugis. Nia samieano Juan Cuquejo verkis por ni ĉiujn novelon sub la titolo Ĉevaĉjoj; la sekcio pri gramatiko pruvos montri kiamaniere uzi ĝuste NEK kaj la emfazan EĈ NE. La revuo estas dediĉata al la kordova vilaĝo Puente Genil, do tra kelkaj paĝoj estos eble koni ĝian historion, monumentojn, festojn kaj gastronomion. La sekcio pri historio de la movado en Andaluzio prezentas al la legantoj sevilan samideanon: Casto Vilar y Garcia (1851-1925). La paĝo pri Flamenko parolas pri la Usona Flamenka Festivalo kaj la sekcio pri misteroj en Andaluzio montras al ni terurajn okazintaĵojn ĉe la pavilono por kolombo-pafadi en Jabugo (Onubo).
Do, post kelkaj semajnoj la AEU-anoj ricevos ĉi novan numeron de la revuo, eble jen plia kialo por aparteni al Andaluzia Esperanto-Unuiĝo, ĉu ne? Se Vi ne estas membro de nia asocio kaj vi interesiĝas pri la revuo, bv. kontakti kun ni:

GAZETO ANDALUZIA
Apartado de Correos 3142
14080 Córdoba

miércoles, 23 de mayo de 2012

Visita de Tonyo del Barrio, presidente de HEF

          Esta tarde hemos pasado unas horas en la cafetería Esperanto, con Tonyo del  Barrio,  presidente  de la Federación  Española,  el  cual, aprovechando  un viaje  de  trabajo a  nuestra ciudad, se ha reunido  con algunos miembros del grupo y hemos disfrutado de una buena merienda  con  churros,  chocolate,  café, etc. además de una amena conversación, la mayor parte en esperanto. Después nos hemos dado un largo paseo hasta el Ayuntamiento, para ver la avenida que hay en los jardines de Puerta Oscura, donde vamos a solicitar se ponga el nombre de Dr. Zamenhof,  creador del  Esperanto.  Finalmente, nos  ha  entregado una serie de libros  para  nuestra  humilde  biblioteca,  que  poco  a  poco  será  numerosa, gracias  a  las donaciones.

jueves, 17 de mayo de 2012

VISITA DEL PRESIDENTE DE HEF A MÁLAGA

Definitivamente será el día 23 del mes en curso a las 19:00 en la cafetería Esperanto. Espero vuestra asistencia porque es una oportunidad importante para practicar nuestros conocimientos y para hablar un rato de los proyectos para este año que ya somos miembros de pleno derecho de HEF. Estáis invitados a café. Os esperamos.

martes, 15 de mayo de 2012

Vizito al Malago de la prezidanto de HEF

Saluton al ĉiuj,
La venontan semajnon, la tagoj 22 kaj 23-a vizitos nian urbon la prezidanto de HEF,  Tonio  del  Barrio,  kiu deziras kunsidi kun nia grupo en la trinkejo Esperanto je la 7:30 vespere por kafumi aŭ bierumi en bona etoso kaj por praktikado de la lingvo. Ni profitu la okazon.

Saludos,
La próxima semana, los días 22 y 23, vizitará nuestra ciudad el presidente de HEF, Tonio del Barrio, el cual desea reunirse con el grupo en la cafetería Esperanto sobre las 7:30 de la tarde para tomar café o cerveza y practicar la lengua. Aprovechemos la ocasión.

viernes, 11 de mayo de 2012

HEF kaj AEU kaj la Hispana Kongreso de Almagro

Karaj geamikoj kaj gesamideanoj de AEU. Nia Asocio denove membras en HEF, do ni devas kunlabori kun ili kaj marŝi antaŭen, ĉar kune ni estos pli fortaj. Ili donacis al nia Asocio dudekon da libroj por nia biblioteko, kaj mi aldonas, pormomente, dek pliajn volumojn, krom la granda biblioteko, kiu staras en Kordovo, dank'al nia kara Ĝenerala Sekretario José María Rodríguez Chema.
Mi profitas la okazon por informi al vi pri mia sperto dum la 71-a Hispana Kongreso de Esperanto okazinta  en la urbo Almagro, kie mi ĝuis kun pluraj gesamideanoj el la tuta mondo, ĉefe kun madridanoj,
kiujn mi konas de antaŭlonge. Ankaŭ mi ĝuis la riĉan programeron kun filmoj, teatraĵoj, ekskursoj, vizito al muzeoj kaj kulturaj ludoj, interalie. Ĉio rilate al esperanto kaj en esperanto. Dum la Ĝenerala Kunveno mi estis elektita vicprezidanton de HEF, do, mi devas multe pli labori ol antaŭe... Ĉio pri la kongreso kaj aliaj aferoj, vi legos en la venonta bulteno Monate ĉe Vi, aperonta en junio.


Ángel Arquillos
Prezidanto de AEU
Vicprezidanto de HEF


lunes, 7 de mayo de 2012

71-a Hispana Kongreso de Esperanto

Jen foto pri ĉeestantoj al la ege sukcesa 71-a Hispana Kongreso de Esperanto okazinta en la urbo Almagro.