miércoles, 1 de febrero de 2012


Mi kore dankas al kelkaj membroj de AEU, kiuj legis mian lastan anoncon pri la bezonata kotizo kaj partoprenis senhezite, bedaŭride mankas la plimulto. Mi atendadas vian respondon. Vi ne estas devigataj pagi ĝin se vi vere ne povas. Mi denove rememoras la banko-kontoj:

LA BANKO-KONTOJ ESTAS JENAJ:
 Caja General de Ahorros de Granada
 2031 0225 54 0100187657

 BBVA
 0182 4106 71 020 7160717

Ángel Arquillos
Prezidanto de AEU

No hay comentarios:

Publicar un comentario