domingo, 8 de julio de 2012

JAM LA N-ro 95-a de GAZETO ANDALUZIA


Aperis la n-ro 95 de la revuo GAZETO ANDALUZIA, oficiala organo de Andaluzia Esperanto-Unuiĝo. Jen la enhavo:
- Raporto pri la 71-a Hispana Kongreso de Esperanto, Almagro (Ciudad Real)

- S-ro Georĉjo, la angla. Temas pri la brita 19-a jarcenta vojaĝanto George Borrow kaj lia opinio pri Andaluzio kaj la andaluzoj.

- Surprizo en The Economist.

- Lingva Angulo: la prepozicio “kontraŭ”.

- Poezio.

- Portreto de poeto kun azeno. Recenzo pri la esperanto-traduko de “Platero kaj Mi”

- Turismi en Ecija (Sevilo).

- Paĝoj pri Nia Historio: John Nisbet Wilson, instruanto de esperanto en Linares 1904.

- Misteroj kaj Legendoj de Andaluzio: las cabañuelas.

- Krucvortenigmo kaj Humuro.
La revuo estos ĉe ĉiuj membroj de Andaluzia Esperanto-Unuiĝo post kelkaj tagoj.  Se Vi deziras ricevi ĝin, bv. kontakti kun la redaktoro.  Sciu, ke se Vi deziras  helpi la E-movadon en Andaluzion nenio pli efika ol aparteni al la lokaj asocioj kaj al Andaluzia Esperanto-Unuiĝo.
Samideane,
GAZETO ANDALUZIA
esperanto14 heliko ono.com  heliko = @   

No hay comentarios:

Publicar un comentario