martes, 20 de marzo de 2012

Kulturoj de daŭropoveco en internacia-transkultura komunikado


ESPERANTO
Post denova tralego de la du tekstoj
"The Universal Esperanto Association (UEA) and The World Esperanto Youth Organization (TEJO)
and "The role of Esperanto in the Sustainable Development" (vd. Interreton)
mi ĉimesaĝe atentigas pri jenaj gravaj punktoj:
1.
Tiom longe, kiom UEA (kaj la aliaj oficialaj Esperanto-organizaĵoj ne metas en sian statuton ekologian
amendon, kiu unusignife subigas la propran laboron al interkonsentitaj konceptoj pri daŭropoveca evoluigo, 
tiom longe la pledado de UEA pri daŭropoveco restas kripla. La rilato de UEA devas esti jurisdikcieble 
ekkonebla-deviga.
La argumentado de trokosteco den amendo de la statuto estas facile refutebla - ja ekzistas la interreto kaj 
multon oni povas fari, provizorante per stampoj.

2.
Kion signifas "dauropoveco en la internacia komunikado"?
2.1. Mezureblan malplion da disipado den renovigeblaj kaj sentoksadaj resursoj de chi finhava-limigita Planedo Tero kun ĝia biosfero.
2.2. Mezureblan plion da socia justeco pro demokratia dulingveco per submeto de Esperanto al la ekzistantaj lingvaj-komunikadaj regularoj en la UN, UNESCo ktp.

3.
Ekologie daŭropova potencialo estas imanenta al Esperanto (kp. Sciencan Revuon, 1/2011):
Oni nepre insistu pri chi aspekto, char ĝi helpas eviti la kontrŭargumentadon, ke ankaŭ per Esperanto la ĝisdetruado de nia Planedo daŭrigatas.
La laŭkvalita estontindeco de Esperanto devas esti devige ligata al la laŭkvanta aspektoj de malplio kaj 
maldisipado per la uzado de neŭtrala internacia lingvo.

D-ro med Wolfgang Guenther (AVE)
Esperanto-Centro Harleshausen
Wilhelmshöher Weg 11
34128 Kassel
Germanio
T.: (0)561 - 921 982 02
Retpoŝto: w.guenther.esperanto@web.de
2012.mar.20

No hay comentarios:

Publicar un comentario