lunes, 31 de mayo de 2010

Esperanto en bibliotekoj / El Esperanto en las bibliotecas

Andaluzia Esperanto-Unuiĝo (AEU) iniciatis antaŭ kelkaj jaroj la kampanjon "Esperanto en bibliotekoj" kaj dank' al tio nuntempe Esperanto ĉeestas en pli ol 200 bibliotekoj en la tuta Andaluzio.
La senpagaj disdonado kaj sendado de libroj, vortaroj, gazetoj, ktp en aŭ pri Esperanto al tiom da bibliotekoj postulas de ni altan elspezadon, kion foje ni malfacile povis plenumi.
Nun ni petas vian kunlaboron, ke ni povu daŭrigi tian kampanjon. Vi povas kunlabori per la jenaj 4 facilaj paŝoj:

1) Aĉetu de AEU la libron "Sanga Nupto" de Federico García Lorca, kaj/aŭ la libron "Platero kaj mi" de Juan Ramón Jiménez, je la prezo da nur 2,5 eŭroj po ekzemplero.
Ambaŭ verkoj estis eldonitaj de AEU kiel libroj de la serio
"Hispana Literaturo", kiun konsistigas ĝis nun 9 verkoj de
hispanaj aŭtoroj:
1) La familio de Pascual Duarte (Camilo José Cela)
2) Astura Bukedo (plej bonaj aŭtoroj de Asturio)
3) Sentempa sinfonio (antologio de hispanaj poemoj)
4) Poeto de l' popolo (Miguel Hernández)
5) La stultaj infanoj (Ana María Matute)
6) Tirano Banderas (Ramón del Valle-Inclán)
7) Sanga Nupto (Federico García Lorca)
8) Suzana kaj la ĉasistoj de muŝoj (Pio Baroja)
9) Platero kaj mi (Juan Ramón Jiménez, nobelpremiito) .

2) Pagu la koston ĉe BBVA 0182 4106 71 0207160717
3) Donacu la libro(j)n al iu biblioteko (publika, urba, universitata, gimnazia, lerneja, ktp) en via kvartalo, en via vilaĝo, en via urbo.
4) Sendu mesaĝon al ni
andaluciaesperanto@gmail.com informante al kiu biblioteko vi donacas la libron (por nia statistiko).
Indiku ankaŭ al kiu adreso ni sendu la libron: ĉu al via adreso aŭ rekte al la adreso de la biblioteko?

En kiuj bibliotekoj en Andaluzio estas jam libroj en esperanto?
Klaku la ligilon http://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa kaj en ties paĝo skribu:

a) ene de la kadro Consultar el catálogo de serĉu, ekzemple: 03 CORDOBA (PROVINCIA)

b) ene de la kadro Buscar skribu: esperanto
c) klaku Buscar
Tuj aperas paĝo kun 84 registroj. Klaku, ekzemple, sur la aŭtoro Gutiérrez Adúriz, Miguel kaj aperas tiuj 8 bibliotekoj de Kordovo kaj ties provinco, kie troviĝas la libro Esperanto: curso del idioma internacional.
Ni esperas vian kunlaboradon!
Noto: Nepra kondiĉo por ĉi tiu oferto estas la donaco de la libro(j) al iu Biblioteko.

La Asociación Andaluza de Esperanto (AEU) inició hace unos años la campaña "Esperanto en las bibliotecas" y, gracias a eso, en la actualidad el Esperanto está presente en más de 200 bibliotecas en toda Andalucía.
El reparto y envío gratuitos de libros, diccionarios, revistas, etc. en o sobre Esperanto a tantas bibliotecas nos exige un alto gasto, que a veces dificilmente hemos podido realizar.
Es ahora cuando pedimos vuestra colaboración para que podamos continuar con tal campaña. Podéis colaborar siguiendo éstos 4 sencillos pasos:
1) Compra en AEU el libro "Sanga Nupto" (Bodas de Sangre) de Federico García Lorca, y/o el libro "Platero kaj mi" (Platero y yo) del premio nobel Juan Ramón Jiménez, al precio de sólo 2,5 euros por ejemplar.
Ambas obras fueron editadas por AEU como libros de la serie "Hispana Literaturo" (Literatura Española), que hasta ahora consta de 9 obras de autores españoles:
1) La familio de Pascual Duarte (Camilo José Cela)
2) Astura Bukedo (Antología de relatos y poemas de Campoamor, Pérez de Ayala, Palacio Valdés, Leopoldo Alas "Clarín")
3) Sentempa sinfonio (Sinfonía atemporal: antología poética española)
4) Poeto de l' popolo (Poeta del pueblo, de Miguel Hernández)
5) La stultaj infanoj (Los niños tontos, de Ana María Matute)
6) Tirano Banderas (Ramón María del Valle-Inclán)
7) Sanga Nupto (Bodas de Sangre, de Federico García Lorca)
8) Suzana kaj la ĉasistoj de muŝoj (Susana y los cazadores de moscas, de Pio Baroja)
9) Platero kaj mi (Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez)
2) Paga el importe en BBVA 0182 4106 71 0207160717
3) Dona el libro a una biblioteca (pública, municipal, universitaria, de Instituto, Escuela, etc) en tu barrio, pueblo o ciudad.
4) Envía un mensaje a andaluciaesperanto@gmail.com informando a qué biblioteca donas el libro (para nuestra estadística).
Indica también a qué dirección debemos enviar el libro: ¿a tu dirección o directamente a la dirección de la biblioteca?
¿En qué bibliotecas de Andalucía hay ya libros en esperanto?
Haz clic en el enlace http://www.juntadeandalucia.es/cultura/rbpa y en la página que se abre, escribe:
a) en el recuadro Consultar el catálogo de, busca, por ejemplo: 03 CORDOBA (PROVINCIA)
b) en el recuadro Buscar, escribe: esperanto
c) haz clic en Buscar
Enseguida aparece una página con 84 Registros. Pulsa, por ejemplo, sobre el autor Gutiérrez Adúriz, Miguel y aparecen las 8 bibliotecas de Córdoba y provincia dónde se encuentra el libro Esperanto: curso del idioma internacional.
¡Esperamos vuestra colaboración!
Nota: Condición primordial para esta oferta es la donación de los libros a alguna Biblioteca.

7 comentarios:

 1. Saluton.

  Mi gajas por vidi tiu cxi nova blogo por nia asozio. Mi vizitos aliajn tagojn.

  Kore.

  Juan

  ResponderEliminar
 2. Saluton, Juan
  Vi chiam estas bonvena!

  ResponderEliminar
 3. Saluton,
  Mi donacis por sendi la du librojn al Esperanto-Muzeo en Subirats.

  Hola, mi donación es para enviar los dos libros al Museo de Esperanto en Subirats.
  Gracias.
  Javier

  ResponderEliminar
 4. Hola,
  los 6 libros que he comprado los he depositado en las siguientes bibliotecas de Málaga:
  Biblioteca Cánovas del Castillo
  Biblioteca Universitaria
  Biblioteca Pública Provincial
  Un saludo afectuoso.
  Virtu

  ResponderEliminar
 5. Nian dankon al Guillermo Molleda (Kordovo) per kies donaco ni sendis po 1 ekzempleron el ambaŭ verkoj (entute 12 librojn) al ses bibliotekoj en Kordovo kaj ties provinco.

  Nuestro agradecimiento a Guillermo Molleda (Córdoba) con cuya donación hemos enviado 1 ejemplar de cada obra (en total 12 libros) a dos bibliotecas en Córdoba (Biblioteca Pública Provincial y Red Municipal de Bibliotecas) y a cuatro bibliotecas en la provincia (Priego, Baena, Montilla y Lucena).

  ResponderEliminar
 6. Laŭ peto de Mª Luz Infante (Granado) ni sendis 4 librojn "Sanga Nupto" al 3 Lernejoj kaj 1 Gimnazio en Granado kaj provinco.

  A petición de Mª Luz Infante (Granada)envíamos 4 ejemplares de "Sanga Nupto" a:
  C.P. Federico García Lorca (Granada)
  C.P. Federico García Lorca (Güevejar)
  C.P. García Lorca (Fuente Vaqueros)
  I.E.S. Federico García Lorca (Churriana de la Vega)

  ResponderEliminar
 7. Mesagho ricevita el Museu d'Esperanto de Subirats:

  Estimataj,
  nome de la Hispana Esperanto-Muzeo, nuntempe Museu d'Esperanto de Subirats, mi konfirmas kaj tutkore dankas vian donacon konsistanta el la du libroj: Sanga Nupto kaj Platero kaj Mi.
  Certe via kontribuo estos tre utila por riĉigi nian institucion kaj tre taŭga por montri la viglecon de esperanto.

  amike,

  Karles Berga
  gvidanto de la Museu d'Esperanto de Subirats

  ResponderEliminar